Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Petra Kranjc, predstavnica osnovne šole
  • Jože Kržičnik, predstavnik staršev
  • Drago Butara, predstavnik Policijske postaje Krško
  • David Kostajnšek, predstavnik skupnega prekrškovnega organa
  • Primož Kadunc, predstavnik občinskega sveta