Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednik, sodnik Bojan Trampuš, univ. dipl. prav.
  • Namestnica predsednika, Jerneja Stopar Jaklič, univ. dipl. prav.
  • Član I., Jože Pavlovič
  • Namestnica člana I., Ana Žulič
  • Član II., Martin Kastelic
  • Namestnik člana II., Primož Strajnar
  • Član III., Ivan Pirc
  • Namestnik člana III., Silvo Kiren